Nime Andra nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Andra statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andra alla viiel mehel ja 705 naisel. Andra on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 248. naisenimi.

Vanim Andra on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Andra on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Andra vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,87.

Kõige rohkem on eesnimega Andra sündinuid jaanuaris, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Andra Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,14.