Nime Andra nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Andra statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andra alla viiel mehel ja 704 naisel. Andra on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 250. naisenimi.

Vanim Andra on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Andra on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Andra vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,91.

Kõige rohkem on eesnimega Andra sündinuid jaanuaris, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Andra Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,73.