Nime Andre nimepäev on 30. november.

Eesnime Andre statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andre 1245 mehel ja alla viiel naisel. Andre on populaarsuselt 144. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Andre on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Andre on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Andre vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,39.

Kõige rohkem on eesnimega Andre sündinuid mais, kokku 120.

Kõige populaarsem on eesnimi Andre Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,33.