Nime Andre nimepäev on 30. november.

Eesnime Andre statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andre 1246 mehel ja alla viiel naisel. Andre on populaarsuselt 143. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Andre on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andre on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Andre vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,31.

Kõige rohkem on eesnimega Andre sündinuid mais, kokku 120.

Kõige populaarsem on eesnimi Andre Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,48.