Nime Andreas nimepäev on 30. november.

Eesnime Andreas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andreas 1348 mehel. Andreas on populaarsuselt 131. mehenimi.

Vanim Andreas on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Andreas on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Andreas vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,34.

Kõige rohkem on eesnimega Andreas sündinuid mais, kokku 149.

Kõige populaarsem on eesnimi Andreas Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.