Nime Andreas nimepäev on 30. november.

Eesnime Andreas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andreas 1342 mehel. Andreas on populaarsuselt 132. mehenimi.

Vanim Andreas on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Andreas on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Andreas vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,54.

Kõige rohkem on eesnimega Andreas sündinuid mais, kokku 150.

Kõige populaarsem on eesnimi Andreas Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.