Eesnime Andrei statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andrei 7640 mehel. Andrei on populaarsuselt 4. mehenimi.

Vanim Andrei on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andrei on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Andrei vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 105,16.

Kõige rohkem on eesnimega Andrei sündinuid juunis, kokku 708.

Kõige populaarsem on eesnimi Andrei Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 115,72.