Nime Andres nimepäev on 30. november.

Eesnime Andres statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andres 6453 mehel. Andres on populaarsuselt 7. mehenimi.

Vanim Andres on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andres on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Andres vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 106,83.

Kõige rohkem on eesnimega Andres sündinuid märtsis, kokku 611.

Kõige populaarsem on eesnimi Andres Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 93,53.