Nime Andres nimepäev on 30. november.

Eesnime Andres statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andres 6279 mehel. Andres on populaarsuselt 7. mehenimi.

Vanim Andres on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andres on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Andres vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 101,37.

Kõige rohkem on eesnimega Andres sündinuid aprillis, kokku 598.

Kõige populaarsem on eesnimi Andres Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 90,15.