Nime Andres nimepäev on 30. november.

Eesnime Andres statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andres 6337 mehel. Andres on populaarsuselt 7. mehenimi.

Vanim Andres on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andres on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Andres vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 101,30.

Kõige rohkem on eesnimega Andres sündinuid aprillis, kokku 601.

Kõige populaarsem on eesnimi Andres Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 95,28.