Nime Andro nimepäev on 30. november.

Eesnime Andro statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andro 283 mehel. Andro on populaarsuselt 399. mehenimi.

Vanim Andro on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Andro on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Andro vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,78.

Kõige rohkem on eesnimega Andro sündinuid oktoobris, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Andro Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,23.