Nime Andrus nimepäev on 30. november.

Eesnime Andrus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andrus 3080 mehel. Andrus on populaarsuselt 38. mehenimi.

Vanim Andrus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Andrus on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 69,84.

Kõige rohkem on eesnimega Andrus sündinuid juulis, kokku 288.

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,70.