Nime Andrus nimepäev on 30. november.

Eesnime Andrus statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andrus 3175 mehel. Andrus on populaarsuselt 40. mehenimi.

Vanim Andrus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Andrus on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 70,74.

Kõige rohkem on eesnimega Andrus sündinuid aprillis, kokku 298.

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,91.