Nime Andrus nimepäev on 30. november.

Eesnime Andrus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andrus 3111 mehel. Andrus on populaarsuselt 38. mehenimi.

Vanim Andrus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Andrus on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,63.

Kõige rohkem on eesnimega Andrus sündinuid juulis, kokku 290.

Kõige populaarsem on eesnimi Andrus Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,18.