Nime Andu nimepäev on 30. november.

Eesnime Andu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andu 61 mehel. Andu on populaarsuselt 863. mehenimi.

Vanim Andu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Andu on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Andu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,41.

Kõige rohkem on eesnimega Andu sündinuid märtsis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Andu Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,28.