Nime Andu nimepäev on 30. november.

Eesnime Andu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andu 59 mehel. Andu on populaarsuselt 879. mehenimi.

Vanim Andu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Andu on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Andu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,61.

Kõige rohkem on eesnimega Andu sündinuid märtsis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Andu Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.