Nime Anete nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anete statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anete 482 naisel. Anete on populaarsuselt 336. naisenimi.

Vanim Anete on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anete on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Anete vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,36.

Kõige rohkem on eesnimega Anete sündinuid septembris, kokku 45.

Kõige populaarsem on eesnimi Anete Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,63.