Nime Anete nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anete statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anete 482 naisel. Anete on populaarsuselt 336. naisenimi.

Vanim Anete on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anete on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Anete vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,55.

Kõige rohkem on eesnimega Anete sündinuid septembris, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Anete Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.