Nime Angela nimepäev on 6. september.

Eesnime Angela statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Angela 791 naisel. Angela on populaarsuselt 229. naisenimi.

Vanim Angela on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Angela on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Angela vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,66.

Kõige rohkem on eesnimega Angela sündinuid märtsis, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Angela Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,74.