Nime Angela nimepäev on 6. september.

Eesnime Angela statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Angela 791 naisel. Angela on populaarsuselt 229. naisenimi.

Vanim Angela on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Angela on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Angela vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,19.

Kõige rohkem on eesnimega Angela sündinuid märtsis, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Angela Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,14.