Nime Angelika nimepäev on 6. september.

Eesnime Angelika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Angelika 452 naisel. Angelika on populaarsuselt 351. naisenimi.

Vanim Angelika on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Angelika on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Angelika vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,86.

Kõige rohkem on eesnimega Angelika sündinuid veebruaris, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Angelika Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,37.