Nime Angelika nimepäev on 6. september.

Eesnime Angelika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Angelika 451 naisel. Angelika on populaarsuselt 352. naisenimi.

Vanim Angelika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Angelika on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Angelika vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Kõige rohkem on eesnimega Angelika sündinuid veebruaris, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Angelika Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,43.