Nime Anita nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anita 677 naisel. Anita on populaarsuselt 259. naisenimi.

Vanim Anita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anita on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Anita vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,02.

Kõige rohkem on eesnimega Anita sündinuid jaanuaris, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Anita Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,89.