Nime Ann nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Ann statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ann 363 naisel. Ann on populaarsuselt 396. naisenimi.

Vanim Ann on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ann on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Ann vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,38.

Kõige rohkem on eesnimega Ann sündinuid märtsis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Ann Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,92.