Nime Ann nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Ann statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ann 360 naisel. Ann on populaarsuselt 400. naisenimi.

Vanim Ann on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ann on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Ann vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,22.

Kõige rohkem on eesnimega Ann sündinuid märtsis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Ann Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,65.