Nime Anna nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anna statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anna 8400 naisel. Anna on populaarsuselt 7. naisenimi.

Vanim Anna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anna on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Anna vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 132,34.

Kõige rohkem on eesnimega Anna sündinuid veebruaris, kokku 793.

Kõige populaarsem on eesnimi Anna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 127,36.