Nime Anna nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anna 8872 naisel. Anna on populaarsuselt 6. naisenimi.

Vanim Anna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anna on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Anna vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 108,69.

Kõige rohkem on eesnimega Anna sündinuid detsembris, kokku 806.

Kõige populaarsem on eesnimi Anna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 123,21.