Nime Anna nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anna 9005 naisel. Anna on populaarsuselt 6. naisenimi.

Vanim Anna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anna on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Anna vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 117,07.

Kõige rohkem on eesnimega Anna sündinuid detsembris, kokku 829.

Kõige populaarsem on eesnimi Anna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 124,09.