Nime Anne nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anne alla viiel mehel ja 4838 naisel. Anne on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 15. naisenimi.

Vanim Anne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anne on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Anne vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 126,81.

Kõige rohkem on eesnimega Anne sündinuid juunis, kokku 454.

Kõige populaarsem on eesnimi Anne Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,46.