Nime Anne nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anne statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anne alla viiel mehel ja 5035 naisel. Anne on populaarsuselt 11587. mehenimi ja 15. naisenimi.

Vanim Anne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anne on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Anne vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 114,24.

Kõige rohkem on eesnimega Anne sündinuid juunis, kokku 469.

Kõige populaarsem on eesnimi Anne Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 66,20.