Nime Anne nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anne alla viiel mehel ja 4905 naisel. Anne on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 15. naisenimi.

Vanim Anne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anne on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Anne vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 126,65.

Kõige rohkem on eesnimega Anne sündinuid juunis, kokku 457.

Kõige populaarsem on eesnimi Anne Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 60,47.