Nime Anneli nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anneli statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anneli 3409 naisel. Anneli on populaarsuselt 29. naisenimi.

Vanim Anneli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Anneli on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Anneli vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 89,56.

Kõige rohkem on eesnimega Anneli sündinuid mais, kokku 332.

Kõige populaarsem on eesnimi Anneli Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,15.