Nime Anneli nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anneli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anneli 3396 naisel. Anneli on populaarsuselt 27. naisenimi.

Vanim Anneli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Anneli on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Anneli vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 79,41.

Kõige rohkem on eesnimega Anneli sündinuid mais, kokku 330.

Kõige populaarsem on eesnimi Anneli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,75.