Nime Annes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Annes statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Annes 90 mehel. Annes on populaarsuselt 716. mehenimi.

Vanim Annes on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 15–19.

Annes on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Annes vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,68.

Kõige rohkem on eesnimega Annes sündinuid detsembris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Annes Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,89.