Nime Annes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Annes statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Annes 88 mehel. Annes on populaarsuselt 733. mehenimi.

Vanim Annes on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Annes on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Annes vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,57.

Kõige rohkem on eesnimega Annes sündinuid detsembris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Annes Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,70.