Nime Anni nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anni statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anni 927 naisel. Anni on populaarsuselt 207. naisenimi.

Vanim Anni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anni on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Anni vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,89.

Kõige rohkem on eesnimega Anni sündinuid juulis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Anni Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.