Nime Anni nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anni statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anni 924 naisel. Anni on populaarsuselt 208. naisenimi.

Vanim Anni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anni on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Anni vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,32.

Kõige rohkem on eesnimega Anni sündinuid juulis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Anni Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.