Nime Annika nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Annika statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Annika 2746 naisel. Annika on populaarsuselt 48. naisenimi.

Vanim Annika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Annika on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Annika vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,98.

Kõige rohkem on eesnimega Annika sündinuid mais, kokku 259.

Kõige populaarsem on eesnimi Annika Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,26.