Nime Annika nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Annika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Annika 2736 naisel. Annika on populaarsuselt 47. naisenimi.

Vanim Annika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Annika on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Annika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,78.

Kõige rohkem on eesnimega Annika sündinuid mais, kokku 258.

Kõige populaarsem on eesnimi Annika Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,70.