Nime Annika nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Annika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Annika 2739 naisel. Annika on populaarsuselt 49. naisenimi.

Vanim Annika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Annika on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Annika vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,45.

Kõige rohkem on eesnimega Annika sündinuid mais, kokku 258.

Kõige populaarsem on eesnimi Annika Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,68.