Nime Anto nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Anto statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anto 53 mehel. Anto on populaarsuselt 934. mehenimi.

Vanim Anto on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Anto on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Anto vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Anto sündinuid detsembris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Anto Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.