Nime Anto nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Anto statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anto 54 mehel. Anto on populaarsuselt 915. mehenimi.

Vanim Anto on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Anto on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Anto vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,98.

Kõige rohkem on eesnimega Anto sündinuid detsembris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Anto Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.