Nime Anton nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Anton statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anton 2639 mehel. Anton on populaarsuselt 53. mehenimi.

Vanim Anton on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anton on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Anton vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 54,23.

Kõige rohkem on eesnimega Anton sündinuid jaanuaris, kokku 250.

Kõige populaarsem on eesnimi Anton Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,61.