Nime Ants nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Ants statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ants 2235 mehel. Ants on populaarsuselt 75. mehenimi.

Vanim Ants on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ants on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Ants vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 86,88.

Kõige rohkem on eesnimega Ants sündinuid mais, kokku 214.

Kõige populaarsem on eesnimi Ants Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,15.