Nime Ants nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Ants statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ants 2333 mehel. Ants on populaarsuselt 68. mehenimi.

Vanim Ants on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ants on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Ants vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 85,07.

Kõige rohkem on eesnimega Ants sündinuid septembris, kokku 222.

Kõige populaarsem on eesnimi Ants Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,00.