Nime Anu nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anu 3127 naisel. Anu on populaarsuselt 37. naisenimi.

Vanim Anu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Anu on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Anu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,59.

Kõige rohkem on eesnimega Anu sündinuid mais, kokku 289.

Kõige populaarsem on eesnimi Anu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,19.