Nime Anu nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anu 3140 naisel. Anu on populaarsuselt 38. naisenimi.

Vanim Anu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Anu on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Anu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 54,81.

Kõige rohkem on eesnimega Anu sündinuid märtsis, kokku 292.

Kõige populaarsem on eesnimi Anu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,30.