Nime Anu nimepäev on 26. juuli.

Eesnime Anu statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Anu 3175 naisel. Anu on populaarsuselt 38. naisenimi.

Vanim Anu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Anu on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Anu vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,85.

Kõige rohkem on eesnimega Anu sündinuid märtsis, kokku 293.

Kõige populaarsem on eesnimi Anu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,21.