Nime Ardi nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Ardi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ardi 358 mehel. Ardi on populaarsuselt 348. mehenimi.

Vanim Ardi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ardi on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Ardi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,23.

Kõige rohkem on eesnimega Ardi sündinuid märtsis, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Ardi Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,83.