Nime Ardi nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Ardi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ardi 356 mehel. Ardi on populaarsuselt 347. mehenimi.

Vanim Ardi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ardi on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Ardi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,16.

Kõige rohkem on eesnimega Ardi sündinuid märtsis, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Ardi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,08.