Nime Ardo nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Ardo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ardo 474 mehel. Ardo on populaarsuselt 294. mehenimi.

Vanim Ardo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ardo on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Ardo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,14.

Kõige rohkem on eesnimega Ardo sündinuid aprillis, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Ardo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,27.