Nime Are nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Are statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Are 179 mehel ja alla viiel naisel. Are on populaarsuselt 509. mehenimi ja 7879. naisenimi.

Vanim Are on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Are on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Are vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,10.

Kõige rohkem on eesnimega Are sündinuid jaanuaris, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Are Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.