Nime Are nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Are statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Are 176 mehel ja alla viiel naisel. Are on populaarsuselt 515. mehenimi ja 7998. naisenimi.

Vanim Are on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Are on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Are vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,82.

Kõige rohkem on eesnimega Are sündinuid jaanuaris, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Are Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,80.