Nime Argo nimepäev on 30. mai.

Eesnime Argo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Argo 1337 mehel. Argo on populaarsuselt 134. mehenimi.

Vanim Argo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Argo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Argo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,40.

Kõige rohkem on eesnimega Argo sündinuid mais, kokku 137.

Kõige populaarsem on eesnimi Argo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.