Nime Argo nimepäev on 30. mai.

Eesnime Argo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Argo 1346 mehel. Argo on populaarsuselt 131. mehenimi.

Vanim Argo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Argo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Argo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,47.

Kõige rohkem on eesnimega Argo sündinuid mais, kokku 138.

Kõige populaarsem on eesnimi Argo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.