Nime Armand nimepäev on 12. juuli.

Eesnime Armand statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armand 126 mehel. Armand on populaarsuselt 602. mehenimi.

Vanim Armand on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Armand on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Armand vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,42.

Kõige rohkem on eesnimega Armand sündinuid juulis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Armand Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.