Nime Armas nimepäev on 28. märts.

Eesnime Armas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armas 32 mehel. Armas on populaarsuselt 1188. mehenimi.

Vanim Armas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Armas on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Armas vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,95.

Kõige rohkem on eesnimega Armas sündinuid juulis, kokku 5.