Nime Armas nimepäev on 28. märts.

Eesnime Armas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armas 32 mehel. Armas on populaarsuselt 1175. mehenimi.

Vanim Armas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Armas on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Armas vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Armas sündinuid juulis, kokku 5.