Nime Armin nimepäev on 1. märts.

Eesnime Armin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armin 589 mehel. Armin on populaarsuselt 255. mehenimi.

Vanim Armin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Armin on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Armin vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,95.

Kõige rohkem on eesnimega Armin sündinuid augustis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Armin Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,71.