Nime Armin nimepäev on 1. märts.

Eesnime Armin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armin 604 mehel. Armin on populaarsuselt 258. mehenimi.

Vanim Armin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Armin on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Armin vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,49.

Kõige rohkem on eesnimega Armin sündinuid augustis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Armin Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,07.