Nime Armo nimepäev on 28. märts.

Eesnime Armo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armo 44 mehel. Armo on populaarsuselt 1017. mehenimi.

Vanim Armo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Armo on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Armo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,74.

Kõige rohkem on eesnimega Armo sündinuid mais, kokku 6.