Nime Armo nimepäev on 28. märts.

Eesnime Armo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Armo 44 mehel. Armo on populaarsuselt 1012. mehenimi.

Vanim Armo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Armo on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Armo vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,98.

Kõige rohkem on eesnimega Armo sündinuid mais, kokku 6.