Nime Arne nimepäev on 16. november.

Eesnime Arne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arne 731 mehel. Arne on populaarsuselt 223. mehenimi.

Vanim Arne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arne on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Arne vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,63.

Kõige rohkem on eesnimega Arne sündinuid aprillis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Arne Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,00.