Nime Arne nimepäev on 16. november.

Eesnime Arne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arne 750 mehel. Arne on populaarsuselt 219. mehenimi.

Vanim Arne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arne on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Arne vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,51.

Kõige rohkem on eesnimega Arne sündinuid mais, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Arne Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,80.