Nime Arno nimepäev on 16. november.

Eesnime Arno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arno 700 mehel. Arno on populaarsuselt 226. mehenimi.

Vanim Arno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arno on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Arno vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,81.

Kõige rohkem on eesnimega Arno sündinuid märtsis, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Arno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,10.