Nime Arno nimepäev on 16. november.

Eesnime Arno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arno 724 mehel. Arno on populaarsuselt 221. mehenimi.

Vanim Arno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arno on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Arno vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,47.

Kõige rohkem on eesnimega Arno sündinuid detsembris, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Arno Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,25.