Nime Arnold nimepäev on 16. november.

Eesnime Arnold statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arnold 463 mehel. Arnold on populaarsuselt 298. mehenimi.

Vanim Arnold on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arnold on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Arnold vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,57.

Kõige rohkem on eesnimega Arnold sündinuid märtsis, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Arnold Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,20.