Nime Arnold nimepäev on 16. november.

Eesnime Arnold statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arnold 445 mehel. Arnold on populaarsuselt 308. mehenimi.

Vanim Arnold on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arnold on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Arnold vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,25.

Kõige rohkem on eesnimega Arnold sündinuid märtsis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Arnold Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,78.