Eesnime Arthur statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arthur 286 mehel. Arthur on populaarsuselt 378. mehenimi.

Vanim Arthur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Arthur on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Arthur vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,00.

Kõige rohkem on eesnimega Arthur sündinuid oktoobris, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Arthur Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,54.