Nime Arti nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Arti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arti 172 mehel ja alla viiel naisel. Arti on populaarsuselt 523. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Arti on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Arti on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Arti vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,81.

Kõige rohkem on eesnimega Arti sündinuid juulis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Arti Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,97.