Nime Arto nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Arto statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arto 91 mehel. Arto on populaarsuselt 715. mehenimi.

Vanim Arto on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Arto on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Arto vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Arto sündinuid detsembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Arto Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,60.