Nime Arto nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Arto statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arto 90 mehel. Arto on populaarsuselt 716. mehenimi.

Vanim Arto on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Arto on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Arto vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,24.

Kõige rohkem on eesnimega Arto sündinuid detsembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Arto Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,48.