Nime Artur nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Artur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Artur 3721 mehel. Artur on populaarsuselt 25. mehenimi.

Vanim Artur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Artur on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Artur vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,03.

Kõige rohkem on eesnimega Artur sündinuid juulis, kokku 341.

Kõige populaarsem on eesnimi Artur Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,04.