Nime Artur nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Artur statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Artur 3588 mehel. Artur on populaarsuselt 28. mehenimi.

Vanim Artur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Artur on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Artur vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,16.

Kõige rohkem on eesnimega Artur sündinuid juulis, kokku 329.

Kõige populaarsem on eesnimi Artur Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,77.