Nime Artur nimepäev on 31. oktoober.

Eesnime Artur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Artur 3736 mehel. Artur on populaarsuselt 24. mehenimi.

Vanim Artur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Artur on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Artur vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,96.

Kõige rohkem on eesnimega Artur sündinuid juulis, kokku 348.

Kõige populaarsem on eesnimi Artur Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,04.