Nime Arved nimepäev on 31. august.

Eesnime Arved statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arved 187 mehel. Arved on populaarsuselt 502. mehenimi.

Vanim Arved on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Arved on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Arved vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,62.

Kõige rohkem on eesnimega Arved sündinuid märtsis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Arved Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,38.