Nime Arvo nimepäev on 3. juuli.

Eesnime Arvo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arvo 1801 mehel. Arvo on populaarsuselt 95. mehenimi.

Vanim Arvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Arvo on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Arvo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,22.

Kõige rohkem on eesnimega Arvo sündinuid märtsis, kokku 184.

Kõige populaarsem on eesnimi Arvo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,66.