Nime Arvo nimepäev on 3. juuli.

Eesnime Arvo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Arvo 1870 mehel. Arvo on populaarsuselt 91. mehenimi.

Vanim Arvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Arvo on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Arvo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,88.

Kõige rohkem on eesnimega Arvo sündinuid märtsis, kokku 190.

Kõige populaarsem on eesnimi Arvo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,49.