Nime Asko nimepäev on 11. juuli.

Eesnime Asko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Asko 235 mehel. Asko on populaarsuselt 441. mehenimi.

Vanim Asko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Asko on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Asko vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,12.

Kõige rohkem on eesnimega Asko sündinuid septembris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Asko Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,36.