Nime Asso nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Asso statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Asso 91 mehel. Asso on populaarsuselt 715. mehenimi.

Vanim Asso on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Asso on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Asso vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.

Kõige rohkem on eesnimega Asso sündinuid märtsis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Asso Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,36.