Nime Astra nimepäev on 27. november.

Eesnime Astra statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Astra 161 naisel. Astra on populaarsuselt 629. naisenimi.

Vanim Astra on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Astra on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Astra vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,37.

Kõige rohkem on eesnimega Astra sündinuid detsembris, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Astra Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,34.