Nime Astra nimepäev on 27. november.

Eesnime Astra statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Astra 155 naisel. Astra on populaarsuselt 643. naisenimi.

Vanim Astra on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Astra on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Astra vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,43.

Kõige rohkem on eesnimega Astra sündinuid detsembris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Astra Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,36.