Nime Astrid nimepäev on 27. november.

Eesnime Astrid statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Astrid 758 naisel. Astrid on populaarsuselt 236. naisenimi.

Vanim Astrid on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Astrid on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Astrid vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,14.

Kõige rohkem on eesnimega Astrid sündinuid märtsis, kokku 76.

Kõige populaarsem on eesnimi Astrid Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,21.