Nime Astrid nimepäev on 27. november.

Eesnime Astrid statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Astrid 762 naisel. Astrid on populaarsuselt 239. naisenimi.

Vanim Astrid on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Astrid on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Astrid vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,04.

Kõige rohkem on eesnimega Astrid sündinuid märtsis, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Astrid Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,47.