Nime Ats nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Ats statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ats 550 mehel ja alla viiel naisel. Ats on populaarsuselt 268. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Ats on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ats on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Ats vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,99.

Kõige rohkem on eesnimega Ats sündinuid veebruaris, kokku 55.

Kõige populaarsem on eesnimi Ats Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.