Nime Atso nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Atso statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Atso 24 mehel. Atso on populaarsuselt 1399. mehenimi.

Vanim Atso on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Atso on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige rohkem on eesnimega Atso sündinuid märtsis, kokku 6.