Nime Atso nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Atso statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Atso 27 mehel. Atso on populaarsuselt 1292. mehenimi.

Vanim Atso on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Atso on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Atso vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,13.

Kõige rohkem on eesnimega Atso sündinuid märtsis, kokku 6.