Nime August nimepäev on 28. august.

Eesnime August statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi August 391 mehel ja alla viiel naisel. August on populaarsuselt 333. mehenimi ja 7998. naisenimi.

Vanim August on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

August on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi August vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,62.

Kõige rohkem on eesnimega August sündinuid augustis, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi August Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.