Nime August nimepäev on 28. august.

Eesnime August statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi August 392 mehel ja alla viiel naisel. August on populaarsuselt 332. mehenimi ja 7879. naisenimi.

Vanim August on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

August on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi August vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,63.

Kõige rohkem on eesnimega August sündinuid augustis, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi August Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,80.