Nime Auli nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Auli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Auli alla viiel mehel ja 89 naisel. Auli on populaarsuselt 5308. mehenimi ja 854. naisenimi.

Vanim Auli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Auli on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Auli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,63.

Kõige rohkem on eesnimega Auli sündinuid augustis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Auli Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.