Nime Auli nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Auli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Auli alla viiel mehel ja 90 naisel. Auli on populaarsuselt 5215. mehenimi ja 850. naisenimi.

Vanim Auli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Auli on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Auli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,46.

Kõige rohkem on eesnimega Auli sündinuid augustis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Auli Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.