Nime Aulis nimepäev on 16. august.

Eesnime Aulis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aulis 55 mehel. Aulis on populaarsuselt 913. mehenimi.

Vanim Aulis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Aulis on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Aulis vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,97.

Kõige rohkem on eesnimega Aulis sündinuid aprillis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Aulis Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,73.