Nime Aulis nimepäev on 16. august.

Eesnime Aulis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aulis 56 mehel. Aulis on populaarsuselt 897. mehenimi.

Vanim Aulis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aulis on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Aulis vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,12.

Kõige rohkem on eesnimega Aulis sündinuid aprillis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Aulis Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,00.