Nime Aune nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Aune statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aune 178 naisel. Aune on populaarsuselt 589. naisenimi.

Vanim Aune on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aune on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Aune vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,57.

Kõige rohkem on eesnimega Aune sündinuid augustis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Aune Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,31.