Nime Aune nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Aune statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aune 174 naisel. Aune on populaarsuselt 602. naisenimi.

Vanim Aune on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aune on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Aune vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,24.

Kõige rohkem on eesnimega Aune sündinuid augustis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Aune Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,33.